Network Menu

Varför bli medlem?

Medlemskap i SWEA Las Vegas

Du kan bli medlem om…

För att bli Swea krävs att du pratar svenska och bor utomlands. För att kunna antas som medlem i SWEA skall du vara:
• svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
• kvinna över 18 år
• villig att verka för SWEAs ändamål
• på orten bosatt – d v s ha sin fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område
pga permanentboende, långtidsanställning eller utbildning
För att bli medlem i någon av Sverige-avdelningarna, krävs dessutom att man bott
utomlands oavbrutet i minst 12 månader.

Ta med dig SWEA

Som SWEA-medlem kan man ta med sig sitt medlemskap när man flyttar mellan städer, länder och världsdelar!

Du tar kontakt med medlemsansvarig i den avdelning där du är medlem, dvs i den avdelning du erlagt medlemsavgift för innevarande år. Du fyller även i en överflyttningsblankett. Medlemsansvarig tar hand om din ifyllda blankett och meddelar berörda parter, dvs SWEA Medlemsregister och SWEA-avdelningen på din nya hemort. Du behöver inte göra mer utan blir därefter kontaktad av din nya avdelning och välkomnad in i en ny SWEA-gemenskap.

Om du plötsligt flyttat och glömt att meddela detta eller om du av andra orsaker inte kontaktat din gamla SWEA-avdelning om din flytt, skickar du en e-mail till members (at) sweaarkiv.org och meddelar din flytt och din nya adress. Har du fått uppehåll i ditt medlemskap pga av missad inbetald medlemsavgift, kan du meddela detta till members (at) sweaarkiv.org och blir då hänvisad till rätt person på din nya ort och kan snabbt bli medlem igen.

Skulle du flytta till en ort som inte har en SWEA-avdelning flyttar du över ditt medlemskap till närmaste avdelning och fortsätter att vara Swea och ha tillgång till vårt fina nätverk. SWEA har kontaktpersoner på ca 40 orter där SWEA-avdelningar saknas och genom att kontakta: kontaktswea (at)sweaarkiv.org kan du få adresser till dessa Sweor. Vill du bli kontakt-Swea kontaktar du kontaktswea (at) sweaarkiv.org. SWEA sprider sig snabbt över världen och detta är ett bra sätt att komma i kontakt med andra svenskor och på sikt bilda nya avdelningar.

Om du inte är medlem men vill bli det, kan du fylla i formulräret under menyn medlem-medlemsansökan. Välkommen som medlem i SWEA – var än i världen du är!