Network Menu

Medlemsansökan

Välkommen till SWEA Las Vegas.

SWEA Las Vegas är en aktiv och utåtriktad förening som ständigt har saker på gång. Tillsammans utgör vi i SWEA Las Vegas ett nätverk och en mötesplats för svensktalande kvinnor bosatta i Las Vegas-området och vi hälsar såväl nya medlemmar som nya idéer och uppslag om framtida aktiviteter varmt välkomna. Vår förening blir vad vi alla tillsammans gör den till!

SWEA Las Vegas är en av SWEAs många avdelningar. SWEA har cirka 7 500 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i 33 länder på fem kontinenter. SWEA Las Vegas ingår i VAME, en av SWEAs regioner. Dessa bildades för att underlätta beslutsfattande och kommunikation inom SWEA International. Läs mer om SWEAs regioner på SWEA International.

För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.

Våra medlemsavgifter är:

$50 medlemsavgift per år

$25 för studerande, aupairer, portomedlemmar och under 25 år.

Efter du klickar “Skicka” kommer medlemsansvarig kontakta dig om hur betalningen sker.

SWEA Las Vegas